PRIVACYBELEID

HOUDER informatie Website:

INMOBILIARIA ROCA MAURA SA

Adres:

Gaudí Arquitecte Street, 1,

17258 – L’Estartit, Girona

CIF: A08208027

E-mail: info@sagavinaestartit.com

Telefoon: 972 750 313

Register gegevens: Register van Barcelona, ​​Tomo 1601, folio 12, pagina 20349

Associate College van Real Estate Property Agents in Girona: 0565

Cookies. Inmobiliaria Roca Maura SA verzamelt statistische informatie op uw computer via het gebruik van cookies om de website te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te leveren. In het geval dat u niet wilt dat het gebruik van cookies op uw computer, kunt u de instelling van uw browser, die hen in staat stelt afstand mogelijk te maken. Als u deze instelling selecteert, kunt u nog steeds gebruik maken van de website, hoewel dit kan inhouden beperking van het gebruik van een deel van de diensten of te voorkomen dat de goede werking van de website.

Gegevens heeft verzameld. INMOBILIARIA ROCA MAURA NV hanteert een strikt privacybeleid met gebruikersgegevens. Daarom is er rekening mee dat de persoonlijke gegevens in de formulieren op deze website zal vertrouwelijk worden behandeld en zal worden opgeslagen in een database onder de eigendom van Inmobiliaria Roca Maura SA voor de in de aankondigingen voor elk geval beschreven doeleinden waarin persoonsgegevens worden verzameld .

RECLAME. Als u niet wilt om commerciële communicatie te ontvangen kunt u het vakje voor dit doel in het verzamelen van gegevens vormen te selecteren, of op elk moment contact Inmobiliaria Roca Maura SA via e-mail of per postcode.

Datacommunicatie. Niet aan derden bekend uw persoonlijke gegevens, behalve in geaggregeerde of anonieme vorm, of in de in de aankondigingen voor elk geval waarin persoonsgegevens worden verzameld vorm.

UW RECHTEN. U heeft de mogelijkheid van het uitoefenen van het recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet door te schrijven naar het adres van Inmobiliaria Roca Maura SA of per e-mail, waarin u uw volledige naam kunt geven en hechten fotokopie van ID gegarandeerd. Totdat we anders, we begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd. Vergeet niet om ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

RECLAME. De webpagina kan ook gastheer van hun eigen reclame, affiliate of reclame-netwerken. Deze advertentie wordt getoond door middel van servers die ook cookies kunnen gebruiken om inhoud die betrekking reclame weer te geven. Elk van deze servers reclame heeft zijn eigen privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op hun eigen websites.

*********************

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET WEB

1. ALGEMENE VOORWAARDEN EN ACCEPTATIE

1.1. Deze Gebruiksvoorwaarden van de website, samen met de Privacy Policy is het verstrekken van informatie en de commerciële relaties tussen Inmobiliaria Roca Maura SA (hierna, “ROCA MAURA”) en www.sagavinaestartit.com gebruikers (hierna “Website” te reguleren ).

Door deze website te bezoeken en te bezoeken, aanvaardt u impliciet dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt, namelijk 18 jaar oud, en dat u daarom een ​​accommodatiereserveringscontract kunt afsluiten. Minderjarigen jonger dan 18 jaar worden tijdens hun verblijf in de accommodatie begeleid door hun ouders of wettelijke voogden. De reserveringshouder moet 25 jaar of ouder zijn.

1.2. Door te surfen op de website, u de status van de gebruiker (hierna, “USER”) te verwerven en te aanvaarden zonder voorbehoud van welke aard dan ook, om een ​​ieder van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en de privacybeleid.

1.3. ROCA MAURA is niet aansprakelijk of indirect of secundair, voor schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website, die in strijd is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden op het web of privacybeleid.

1.4. ROCA MAURA kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden van de website door het plaatsen van dergelijke wijzigingen op de Website, om hen bekend door de gebruikers te maken.

2. Intellectuele eigendom en industriële-

2.1. Deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het programmeren, bewerken, samenstellen, ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, tekst en graphics zijn eigendom van ROCA MAURA, beschermd door nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. De toegang van de gebruiker naar de website verleent u geen enkel recht op eigendom toe te kennen over hen.

2.2. Als je ziet op de website alle inhoud die de rechten van intellectuele eigendom zou schenden, neem dan zo snel mogelijk op de hoogte ROCA MAURA door het sturen van een email naar info@sagavinaestartit.com

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. ROCA MAURA kan opschorten, een deel of het geheel van de goederen in te trekken of te annuleren tot het inhuren op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De vorige heeft geen invloed op de diensten die al zijn gereserveerd voor geregistreerde gebruikers, of die zijn aangegaan op en onder specifieke voorwaarden.

3.2. ROCA MAURA heeft geen controle, over het algemeen, het gebruik van de webpagina door de gebruikers. In het bijzonder ROCA MAURA onder geen beding kan niet garanderen dat gebruikers de website in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden van de Web, moraal en algemeen aanvaarde goede praktijken en de openbare orde, of dat ze zullen zo ijverig en voorzichtig doen.

3.3. In het geval van bestaande koppelingen of hiperlinks naar andere websites, maakt ROCA MAURA geen zeggenschap over deze websites en inhoud uit te oefenen. In geen geval zal ROCA MAURA geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoren tot een buitenlandse plaats te nemen, noch garanderen dat de technische beschikbaarheid, kwaliteit en nauwkeurigheid van materiaal of informatie vervat in het hoofd van hyperlinks of andere internetsites. In ieder geval, ROCA MAURA stemt ermee in om onmiddellijk de link naar illegale inhoud van de werkelijke kennis.

4. UITSLUITING VAN GARANTIE

4.1. ROCA MAURA garandeert niet dat de website zal lopen zonder onderbreking, tijdig, betrouwbaar of vrij van fouten. ROCA MAURA garandeert niet dat de website en de server vrij zijn van virussen en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit storingen, omissies, onderbrekingen, computervirussen of verbrekingen in het besturingssysteem dat het elektronisch systeem, veroorzaakt door niet de schuld van ROCA MAURA.

4.2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige technische maatregelen om deze risico’s redelijk te beheersen en de schade aan de hunne apparatuur, verlies van gegevens en diefstal van vertrouwelijke informatie te voorkomen. Hiervoor moet je systemen bijgewerkt detectie van malware, zoals virussen, Trojaanse paarden, enz .. hebben, en hebben de beveiligingspatches voor browsers die u gebruikt bijgewerkt.

4.3. ROCA MAURA stemt ermee in om haar best doen om eventuele fouten in de inhoud die op de website voorkomen. In ieder geval, ROCA MAURA is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud die op de Website.

5. VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

Bij wijze van voorbeeld, en in geen geval te beperken of uit te sluiten, de gebruiker verplicht zich ertoe:

5.1. Ga niet binnen, opslaan of verzenden op of vanaf de website alle informatie die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, racistisch, aanzetten tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of op welke wijze nadelig is tegen de zeden, de openbare orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van anderen en in het algemeen de naleving;

5.2. Ga niet binnen, opslaan of verzenden op of vanaf de website van Content die enig intellectueel eigendom, geheimhouding van de communicatie en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in strijd is;

5.3. Ga niet binnen, opslaan of verzenden via de Website elke computer programma, data, virus, code, hardware of telecommunicatieapparatuur of een ander instrument of een elektronische of fysieke apparaat dat waarschijnlijk schade veroorzaken aan de website, voor elke gebruiker, ROCA MAURA of over het algemeen aan een derde partij of de normale werking daarvan belemmeren;

5.4.Not te vernietigen, te wijzigen, te gebruiken voor uw gebruik, misbruik of beschadiging van gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van ROCA MAURA, haar toeleveranciers of derden;

5.5. De gebruiker verbindt zich ertoe geen actie te ondernemen die zou leiden tot onevenredige of onnodige verzadiging in de infrastructuur van de Website of de ROCA MAURA’S systemen of netwerken, alsmede systemen en netwerken die zijn verbonden aan de Website of ROCA MAURA nemen

6. DUUR EN EINDE

Het verstrekken van informatie, het verlenen van diensten en de inhoud van de website is voor onbepaalde tijd. Niettegenstaande het voorgaande, ROCA MAURA is bevoegd om te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de service en de Website.

7. DIVERSE

7.1. ROCA MAURA kan de website om gebruikers op verschillende talen aan te bieden. Echter, voordat een geschil met betrekking tot de interpretatie van de Algemene Voorwaarden zijn Spaanse versie over de rest prevaleren.

7.2. In het geval dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de geldigheid van deze in zijn geheel niet worden beïnvloed door deze omstandigheid. De ongeldig verklaarde bepaling worden vervangen door een nieuwe, of geïnterpreteerd in een juridisch aanvaardbaar.

8. RECHT EN JURISDICTIE

Alle zaken met betrekking tot deze website wordt beheerst door de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van La Bisbal d’Emporda