Avis Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB:

IMMOBILIÀRIA ROCA MAURA, SA

Domicili:

Carrer Arquitecte Gaudí, 1,

17258 – L’Estartit, Girona

CIF: A08208027

Correu electrònic: info@sagavinaestartit.com

Telèfon: 972750313

Dades del Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, tomo1601, foli 12, full 20349

Associat al Col•legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona: 0565

COOKIES. IMMOBILIÀRIA ROCA MAURA, SA pot demanar informació estadística sobre el seu ordinador mitjançant l’ús de cookies amb la finalitat de millorar la Pàgina Web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En el cas que no desitgi l’ús dels cookies al seu ordinador, vostè pot activar la configuració del seu navegador que permet rebutjar-los o esborrar-los. Si seleccioneu aquesta configuració, podeu utilitzar la pàgina web, si bé això podrà suposar la limitació en l’ús de algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament de la pàgina web.

Dades recollides. IMMOBILIÀRIA ROCA MAURA, SA manté una rigorosa política de privacitat amb les dades dels seus usuaris. Per això, informem que les dades personals obtingudes en aquests formularis presents en aquesta pàgina web seran tractades de manera confidencial i seran guardats en un fitxer automatitzat sota la titularitat de INMOBILIARIA ROCA MAURA, SA amb les finalitats descrites en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.

COMUNICACIONS COMERCIALS. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials podrà seleccionar la casella destinada a aquest efecte en els formularis de recollida de dades o dirigir-se en qualsevol moment a IMMOBILIÀRIA ROCA MAURA, SA per correu electrònic o mitjançant un escrit al seu domicili.

COMUNICACIÓ DE DADES. No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte de forma anònima o agregada, o en la forma determinada en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.

SEUS DRETS. Vostè Té garantida la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit al domicili de IMMOBILIÀRIA ROCA MAURA SA o al seu correu electrònic, on vostè indicar el nom i cognoms i s’adjuntarà fotocòpia del DNI. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades. No us oblideu de notificar-nos qualsevol modificació en les seves dades personals.

PUBLICITAT. La Pàgina Web també pot albergar publicitat pròpia, d’afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també poden utilitzar cookies per mostrar continguts publicitaris afins. Cadascun d’aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

*****

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

1. CONDICIONS D’ÚS I ACCEPTACIÓ

1.1. Aquestes normes d’ús de la web, juntament amb la Política de Privacitat és per regular el subministrament d’informació i les relacions comercials entre Immobiliària Roca Maura SA (en endavant, “ROCA MAURA”) i els usuaris www.sagavinaestartit.com (en endavant “Lloc Web” ).

Vostè en navegar i visitar aquesta web accepta implícitament que és més gran, 18 anys, i per tant que pot realitzar un contracte de reserva d’allotjament. Els menors de 18 anys seran acompanyats pels seus progenitors o tutors legals durant la seva estada als allotjaments.

1.2. En navegar pel lloc web, vostè adquireix la condició d’usuari (en endavant, “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús del Lloc Web i la Política de Privacitat.

1.3. ROCA MAURA no es fa responsable ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys de qualsevol naturalesa derivats de la utilització del Web, que és contrària a les disposicions d’aquestes condicions d’ús a la web o la Política de Privacitat.

1.4. ROCA MAURA podrà, en qualsevol moment i sense previ avís modificar aquestes normes d’ús de la web mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el Lloc Web, a fi que puguin ser conegudes pels usuaris.

2. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I DRETS INDUSTRIALS

2.1. Aquest lloc web, incloent, però no limitat a la programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, textos i gràfics són propietat de ROCA MAURA, estan protegits per la legislació internacional sobre propietat intel • lectual nacionals i internacionals. L’accés de l’Usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre ells.

2.2. Si veu en el lloc web algun contingut que pogués violar els drets de propietat intel • lectual, si us plau informe ROCA MAURA tan aviat com sigui possible mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@sagavinaestartit.com

3. RESPONSABILITAT

3.1. ROCA MAURA podrà suspendre, retirar o cancel • lar part o la totalitat dels béns a contractar en qualsevol moment i sense previ avís. Això no afectarà els serveis que ja han estat reservats per a usuaris registrats, o que hagin estat contractats en i regida per les condicions específiques.

3.2. ROCA MAURA no controla, en general, l’ús de la Pàgina web pels usuaris. En particular ROCA MAURA sota cap circumstància no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, aquestes condicions d’ús de la web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3. En el cas d’enllaços o hipervincles existents a altres llocs d’Internet, ROCA MAURA no exerceix cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ROCA MAURA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc extern, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i exactitud de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet. En qualsevol cas, ROCA MAURA es compromet a retirar immediatament la relació amb els continguts il • lícits del seu coneixement actual.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIA

4.1. ROCA MAURA no garanteix que el lloc web funcionarà sense interrupció, de manera oportuna, fiable o lliure d’errors. ROCA MAURA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a ROCA MAURA.

4.2. És la responsabilitat de l’usuari prendre totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en l’equip d’ells, la pèrdua de dades i el robatori d’informació confidencial. Per a això, ha de disposar de sistemes actualitzats de detecció de malware, com virus, troians, etc., I s’han actualitzat els pegats de seguretat per als navegadors que utilitza.

4.3. ROCA MAURA es compromet a fer tot el possible per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web. En qualsevol cas, ROCA MAURA està exempt de qualsevol responsabilitat per qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al Lloc Web.

5. OBLIGACIONS DELS USUARIS

A tall d’exemple, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

5.1. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la web, qualsevol informació que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, racista, incitació a la violència o la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en compliment general;

5.2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la web qualsevol contingut que infringeixi els drets de propietat intel • lectual, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al web, a qualsevol usuari, ROCA MAURA o en general, a qualsevol tercer, o impedir el normal funcionament dels mateixos;

5.4. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, mal ús o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ROCA MAURA, dels seus proveïdors o de tercers;

5.5. L’usuari es compromet a no prendre cap acció que impliqui que la saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura dels sistemes o xarxes de la ROCA de Maura Lloc Web o, així com els sistemes i les xarxes connectades al Lloc Web o ROCA MAURA

6. DURADA I TERMINACIÓ

El subministrament d’informació, la prestació dels serveis i continguts del lloc web és de caràcter indefinit. No obstant això, ROCA MAURA està facultada per donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, el servei i el lloc web.

7. VARIS

7.1. ROCA MAURA pot oferir la web als usuaris en diversos idiomes. Abans, però, de qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació de les Condicions Generals, prevaldrà la versió espanyola sobre la resta.

7.2. En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions no és vàlida, la validesa d’aquests en el seu conjunt no es veurà afectada per aquesta circumstància. La clàusula declarada invàlida serà substituïda per una nova o interpretar de legalment acceptable.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives a aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Bisbal d’Empordà.