GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 houdende de Bescherming van de Persoonsgegevens, delen wij u mede dat de in dit formulier vermelde gegevens opgenomen zullen worden in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van INMOBILIARIA ROCA MAURA, S.A. teneinde uw vragen te behandelen en u de betreffende informatie toe te sturen die u zou kunnen interesseren. U kunt uw recht op toegang, rechtzetting, annulering en verzet uitoefenen door een brief te sturen naar ons adres in Girona, Calle Arquitecte Gaudi, 1, 17258 – L’Estartit. Tenzij u ons het tegendeel meedeelt, verstaan wij dat uw gegevens niet gewijzigd werden, dat u zich ertoe verbindt ons op de hoogte te brengen van alle veranderingen en dat wij uw goedkeuring hebben om deze te gebruiken voor de vermelde doeleinden. De verzending van deze gegevens houdt de aanvaarding van deze clausule in.